Storno poplatky

Storno poplatky se účtují z částky, za každého účastníka takto:

14 a více dní před nástupem k ubytováníbez poplatku, záloha Vám bude vrácena
4 a více dní před nástupem k ubytovánícena za jednu noc
2 – 1 den před nástupem k ubytování50% z ceny objednaných služeb 
při nedojezdu (neuskutečnění pobytu)
nebo při stornu v den nástupu
100% z ceny objednaných služeb

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z vážných důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma.
 
Zákazník je povinen toto doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku, dále bude hrazen jen manipulační stornopoplatek ve výši 500,- Kč a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vrácení uhrazené částky klientem snížené o stornopoplatky provede ubytovatel na účet klienta do 30 dnů od vyřešení storna